"Chiến lược của chúng tôi sẽ bắt đầu với việc ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương", tài liệu nêu rõ. 

Ngoài ra, tân chính quyền hứa sẽ sử dụng "tất cả các công cụ" để chống lại những nước mà Mỹ cho là vi phạm các thỏa thuận thương mại.

Ông Donald Trump đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ và đã triển khai những hoạt động đầu tiên của chính quyền mới, trong đó có việc bãi bỏ Đạo luật Obamacare.