Tang vật phải là toàn bộ ghi âm được chuyển cho cơ quan điều tra, việc mà phía Ukraina chưa thực hiện. Những gì được công bố - theo ông Zubov - có thể không bị làm giả, nhưng chắc chắn chưa là bản ghi âm đầy đủ cuộc thoại của các dân quân.

“Ở Kiev đã cắt lấy những đoạn thoại quan trọng nhất đối với phía Ukraina. Có khả năng cuộc trao đổi đã diễn lâu hơn nữa. Ví dụ, trong ghi âm không có những cụm từ liên lạc như - "Xin chào!", "Sẽ liên lạc lại!", "Tạm biệt". Cần thiết phải trình bày cuộc đối thoại đầy đủ từ đầu đến cuối, có như vậy mới vừa tạo thuận lợi cho công việc của các chuyên viên, vừa loại bỏ hoặc xác nhận những nghi vấn về tính xác thực của băng ghi âm” - ông German Zubov nhận định.