"Vấn đề từ lâu đã được vạch ra. Điều này đã được thảo luận trong chuyến thăm Việt Nam lần trước của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang Nga. Chúng tôi đã nêu vấn đề này, và nhận được sự hiểu biết và thông cảm từ phía Việt Nam" - thượng nghị sĩ Nga cho biết.

Ông Ozerov nhấn mạnh rằng vấn đề đang được thảo luận ở cấp Bộ Quốc phòng. "Việc khôi phục lại căn cứ của chúng tôi ở Cam Ranh đang được đặt ra. Bây giờ đơn giản là tìm con đường và phương pháp chuyển chủ đề bàn luận lý thuyết vào bình diện thực tế" - ông Ozerov nói.