Một cuộc họp báo dành cho tùy viên quân sự 80 nước về chủ đề diễn đàn quân sự - kỹ thuật quốc tế lần thứ 3 mang tên "Quân đội 2017" sẽ được tổ chức tại Mátxcơva - Cục Thông tin và Truyền thông đại chúng của Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

"Mục đích chính của sự kiện này là Bộ Quốc phòng Nga muốn thông tin đến các đối tác nước ngoài về đặc thù tham gia và các hoạt động của "Diễn đàn Quân đội 2017". Dự kiến dự cuộc họp báo sẽ có hơn 100 nhà ngoại giao quân sự tại Nga, đại diện cho 80 quốc gia ở Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương" - Sputnik dẫn tuyên bố cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ nói về các mẫu thiết bị quân sự và đặc nhiệm, định dạng các chương trình giới thiệu, khoa học và kinh doanh của diễn đàn.

Sau cuộc họp báo, các nhà ngoại giao quân sự sẽ thăm gian triển lãm chính "Patriot", cũng như một số công trình thuộc cụm tổng hợp lực lượng không quân vũ trụ.