Đây là những văn bản trích lục từ biên bản phiên họp Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô ngày 22.6.1970 “Về việc dành cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sự trợ giúp kỹ thuật trong những năm 1970-1971 trong việc xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đi kèm trích lục này là dự thảo chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đã được thông qua, xác định phạm vi các bộ, ngành và tổ chức được trao nhiệm vụ dành cho phía Việt Nam sự trợ giúp kỹ thuật không hoàn lại.

Trong các văn bản đã xác định khối lượng, thời hạn và các đơn vị thực hiện có trách nhiệm về công tác soạn thảo hồ sơ thiết kế, cung cấp quan tài, thiết bị, thiết bị đo lường, máy móc và vật liệu. Đã trù định ra việc cử các chuyên gia Liên Xô đến công tác tại Hà Nội, và đồng thời việc tiếp nhận các chuyên gia Việt Nam tại Liên Xô.

Phát biểu tại Lễ chuyển giao các văn bản lưư trữ, Đại sứ Nga tại Việt Nam K.V.Vnukov nêu rõ: “Tôi tin tưởng rằng, các văn bản lịch sử này thể hiện sự quan tâm rõ nét đối với các bạn Việt Nam và sẽ trở thành thêm một minh chứng thuyết phục cho tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi và sự tương trợ lẫn nhau giữa chúng ta, đặc biệt trong công cuộc xây dựng và bảo tồn nơi thiêng liêng cấp quốc gia của nhân dân Việt Nam – Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Công trình xây dựng Lăng cho vị lãnh tụ Việt Nam, được thiết kế theo kiểu Lăng V.I.Lenin trên Quảng trường Đỏ, đã diễn ra đến cuối tháng 8.1975.

Lăng cùng di hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mở cửa để vào viếng đúng 6 năm sau khi Người mất - ngày 2.9.1975. Trong bốn thập kỷ tồn tại của Lăng đã có hơn 50 triệu người, trong đó có 8 triệu người nước ngoài từ khoảng 200 nước vào viếng Lăng.

Việt Nam đánh giá cao sự giúp đỡ mà trong suốt những năm qua các chuyên gia Nga đã thực hiện trong việc bảo tồn di hài vị Chủ tịch đầu tiên của đất nước. Một vài năm trước đây Chính phủ Việt Nam đã trao tặng các phần thưởng nhà nước cao quý cho một nhóm lớn các nhà khoa học và chuyên gia Nga có liên quan đến lĩnh vực này.

Nhiều cán bộ cao cấp của “Phòng thí nghiệm Lenin” - những người trực tiếp tham gia vào công việc ướp di hài Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã được nhận các huân chương và huy chương.

Các phần thưởng nhà nước cũng đã được trao cho hơn ba chục chuyên viên và chuyên gia kỹ thuật – những người trong những năm khác nhau đã đem lại sự đóng góp vào hoạt động gìn giữ thi thể của vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam - khi tham gia vào công trình xây dựng Lăng và đảm bảo hoạt động cho Lăng.