Sự thừa nhận này được đưa ra mặc dù hai bên còn nhiều bất đồng trong vấn đề Syria, dù hai nước là đồng chủ tịch Nhóm Quốc tế Hỗ trợ Syria (ISSG).

"Đã và chắc chắn sẽ tiếp tục có những bất đồng với Nga trong nhiều yếu tố trong khi chúng tôi tiến tới, nhưng Nga đã đóng vai trò lãnh đạo trong ISSG" - ông Kirby nói.

Ông bổ sung rằng người Nga rất hữu ích và hợp tác theo một số khía cạnh.

"Trên những khía cạnh khác chúng tôi vẫn có những vấn đề với họ" - ông nói, phủ nhận rằng Mỹ đã nhượng bộ Nga.

Ngừng bắn vẫn tiếp tục ở Syria kể từ khi có hiệu lực vào nửa đêm 27.2. Lệnh ngừng bắn đạt được sau các cuộc tham vấn tích cực giữa Nga và Mỹ.

Trong khi đó, lý giải về thành công của Nga ở Syria, nhà phân tích Joaquin Flores ở Belgrade nói với RT: "Tại sao người Nga lại hiệu quả như vậy? Bởi vì họ thực sự đang cố gắng đánh trúng các mục tiêu. Họ điều phối trực tiếp với chính phủ Syria và đang làm việc chặt chẽ với những người trên mặt đất. Phía Mỹ ở xa hơn nhiều và họ không thể thể hiện kết quả. Họ cũng không thể làm việc với các đồng minh cũ trong khu vực để thực sự cắt đứt sự ủng hộ cho IS".