Các tài liệu do Wikileaks tiết lộ đã liệt kê 35 số điện thoại bị Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nghe trộm. Việc giám sát này kéo dài ít nhất 8 năm, bắt đầu từ 2006. 

Tuyên bố của Wikileaks nói, phát hiện mới nhất cho thấy "độ sâu của việc Mỹ giám sát chính phủ Nhật". 

Các tài liệu đều có dấu "tuyệt mật", và Wikileaks nói là chúng cho thấy Mỹ đã nghe trộm các đối thoại tại các văn phòng và các bộ của chính phủ Nhật. 

Wikileaks nói, Mỹ biết được các thảo luận nội bộ của Nhật về những vấn đề như đàm phán thương mại, chính sách về biến đổi khí hậu, về hạt nhân, cũng như nội dung của một cuộc họp mật tại nhà ở của Thủ tướng Shinzo Abe. 


Mỹ cũng bị cáo buộc do thám các quan chức Ngân hàng Nhật Bản và các công ty Mitsubishi, Matsui. 

Theo Wikileaks, NSA đã chia sẻ những thông tin có được về Nhật với Australia, Canada, Anh và New Zealand. 

Wikileaks trước đó đã tung ra các tài liệu cho thấy Mỹ do thám cả Đức, Pháp và Brazil. Tất cả các nước này, giống Nhật, đều là đồng minh của Mỹ. 

Nhật chưa bình luận gì về tuyên bố của Wikileaks.