“Chúng tôi vui mừng hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình mới này nhằm khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả, khai thác khả năng phát triển các công nghệ năng lượng tái tạo, đồng thời giúp đỡ người dân sống ở các vùng rừng và đồng bằng dễ bị tổn thương”, ông Joakim Parker, Giám đốc USAID Việt Nam nói. “Các chương trình này giúp giải quyết nhiều vấn đề then chốt liên quan đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng bền vững đang có tác động tới Việt Nam”.

Theo đó, Chương trình Rừng và Đồng bằng Việt Nam, Chương trình Năng lượng sạch Việt Nam của USAID với tổng giá trị trên 40 triệu USD được thực hiện từ tháng 10.2012 đến tháng 10.2017, phù hợp với các chính sách cũng như chương trình về biến đổi khí hậu của Việt Nam, trong đó có Chiến lược Tăng trưởng Xanh mới được ban hành. Đây là hai khoản tài trợ lớn đầu tiên của USAID trong lĩnh vực này.

Với sự phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan hữu quan của Việt Nam, Chương trình Rừng và Đồng bằng Việt Nam của USAID sẽ hỗ trợ việc áp dụng các thực hành sử dụng đất nhằm đối phó với mất rừng và suy thoái rừng; tăng khả năng phục hồi của người dân. Chương trình này sẽ tính tới các vấn đề về giới nằm sau công tác quản lý rủi ro thảm họa và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Chương trình Năng lượng sạch Việt Nam sẽ đóng góp khoảng 12 triệu USD nhằm khai thác các cách thức thu thập, quản lý, phân tích, sử dụng số liệu ngành năng lượng và thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng. Chương trình có sự phối hợp của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, sẽ khuyến khích đầu tư nhà nước và tư nhân để thử nghiệm các công nghệ năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng có ích cho Việt Nam trong những năm tới.

Kể từ năm 2000, USAID đã cung cấp trên 588 triệu USD cho các hoạt động phát triển và cứu trợ tại Việt Nam.