4 trợ lý giám đốc Mật vụ Mỹ, gồm Dale Putpio – người phụ trách hoạt động bảo vệ; Paul Morrissey – người phụ trách hoạt động điều tra; Jane Murphy – phụ trách quan hệ với chính phủ và công chúng; Mark Copanzzi – phụ trách công nghệ,  sẽ nhận những nhiệm vụ khác trong cơ quan này. Vị trí mới của họ chưa được tiết lộ.

Đây là thay đổi lớn nhất trong Mật vụ Mỹ kể từ khi cựu giám đốc Julia Pierson bị buộc phải từ chức năm ngoái. Bà Pierson phải ra đi sau khi một người đàn ông từ Texas mang dao nhảy qua hàng rào Nhà Trắng và đi sâu vào khu vực làm việc trước khi bị khống chế.

Giám đốc Điều hành Mật vụ Mỹ Joseph Clancy cho biết, ông thay đổi ban lãnh đạo dựa trên báo cáo của một ủy ban độc lập chỉ trích hoạt động thiếu hiệu quả của Mật vụ Mỹ. “Việc thay đổi là cần thiết để có tầm nhìn mới mẻ hơn về cách chúng ta tiến hành công việc,” ông Clancy nói.

Giám đốc Điều hành Mật vụ Mỹ Joseph Clancy cho biết, ông thay đổi ban lãnh đạo dựa trên báo cáo của một ủy ban độc lập chỉ trích hoạt động thiếu hiệu quả của Mật vụ Mỹ. “Việc thay đổi là cần thiết để có tầm nhìn mới mẻ hơn về cách chúng ta tiến hành công việc,” ông Clancy nói. Ông cũng hy vọng những người được luân chuyển nói trên sẽ làm việc hiệu quả hơn ở những vị trí mới.