Mỹ nhấn mạnh không chỉ hướng đến việc giúp các nước đối tác về năng lực an ninh hàng hải, mà còn "hỗ trợ cả cơ sở vật chất và vận tải, xây dựng tổ chức vững mạnh và tăng cường các kỹ năng thực tế để phát triển lực lượng hàng hải bền vững và hiệu quả" cho các quốc gia đối tác.

Thông cáo này liệt kê những nội dung cơ bản mà Mỹ sẽ hỗ trợ các nước trong khu vực Đông Nam Á, gồm Philippines, Việt Nam, Indonesia và Malaysia.

Đối với Việt Nam, thông cáo trên website Nhà Trắng nêu rõ, Mỹ tăng hỗ trợ chương trình hàng hải cho Việt Nam lên 19,6 triệu USD trong năm tài khóa 2015, để hỗ trợ phát triển năng lực hàng hải của Đông Nam Á, và có thể mở rộng tài trợ lên đến 20,5 triệu USD trong năm 2016. Thông cáo cho biết, Mỹ đang giúp Việt Nam phát triển mạnh hơn tình báo hàng hải, giám sát, trinh sát (ISR), chỉ huy và kiểm soát trong nội bộ các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam.

Ngoài ra, Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương trên biển để lực lượng hàng hải Việt Nam phát triển, và ủng hộ các hoạt động hợp tác với các lực lượng khác trong khu vực. Thông cáo nêu rõ, hai bên mở rộng huấn luyện và tập trận, tập trung vào cứu trợ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo.

Thông cáo này cũng cho biết Philippines vẫn là quốc gia nhận hỗ trợ an ninh hàng hải nhiều nhất, với số tiền lên đến 79 triệu USD trong năm tài khóa 2005.

Đồng thời, Mỹ nêu rõ sẽ hợp tác với những đồng minh mạnh là Nhật và Australia trong hỗ trợ an ninh hàng hải, để sắp xếp và đồng bộ hóa những chương trình an ninh khu vực, và hỗ trợ thực thi luật pháp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Đối với Indonesia, Mỹ duy trì các chương trình hỗ trợ an ninh, với gần 11 triệu USD trong năm tài khoá 2015 và gần 10 triệu USD trong năm 2016, tập trung vào tăng cường năng lực tuần tra, trinh sát, bảo vệ vùng biển, tài nguyên thiên nhiên. 

Với Malaysia, Mỹ dành khoản hỗ trợ 500.000 USD cho năm tài chính 2015 và hơn 2 triệu USD cho năm 2016, tập trung vào nâng cao năng lực đào tạo thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường an ninh cảng biển để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và trung chuyển hàng hoá bất hợp pháp.

Thông cáo kết luận: "Mỹ sẽ vẫn tham gia và cam kết cản thiện năng lực an ninh hàng hải ở Đông Nam Á. Chúng tôi đang làm việc cùng với các đối tác và đồng minh để phát triển hiệu quả nhất khả năng hỗ trợ bảo vệ và tuần tra hàng hải đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến các đối tác và đồng minh để xác định nhu cầu và yêu cầu của họ một cách hiệu quả hơn, và để khám phá những cơ hội mới cho sự hợp tác hàng hải".

Video: Máy bay hải quân Mỹ tuần tra Biển Đông (26.5.2015)