Trước khi kiểm tra các buồng giam, nhân viên nhà tù phải gõ cửa và chờ đợi tù nhân nói “mời vào”. Đã có ý kiến cho rằng, quy định này rất lố bịch và không nên được áp dụng. Được biết, HMP Holloway là nhà tù giam giữ tù nhân nữ lớn nhất ở Tây Âu.