Theo trang web theo dõi đường bay Flightradar24, chiếc máy bay đang bay ở độ cao hành trình thông thường cho hầu hết máy bay, khoảng 10.000m, tức là độ cao đem lại an toàn nhiều nhất cho một chuyến bay, thì tín hiệu bị mất.

Phi công lái máy bay này đã có tổng số 6.100 giờ bay, phi công phụ thứ nhất có 2.275 giờ bay. Chiếc máy bay được bảo dưỡng lần cuối hôm 16.11.2014.

Trên chiếc Airbus A320-20 này có 155 hành khách, trong đó có 1 em bé và 16 trẻ em, phi hành đoàn có 7 người.