Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đề nghị Trung Quốc cùng Việt Nam đi đầu thực hiện DOC và xây dựng COC:

Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch, Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để kiểm soát hiệu quả tình hình trên biển; tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau; thực hiện nghiêm túc các nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước,  duy trì nguyên trạng, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, gây căng thẳng tình hình. 

Tổng Bí thư đề nghị Trung Quốc cùng Việt Nam đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC); không theo đuổi mục tiêu quân sự hóa ở Biển Đông; tăng cường xây dựng lòng tin để triển khai thuận lợi các dự án hợp tác trên biển mà hai bên đã nhất trí. 

Tổng Bí thư đề nghị hai bên triển khai hiệu quả, thực chất các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển, tích cực trao đổi tìm kiếm biện pháp cơ bản, lâu dài hai bên đều chấp nhận được. Việt Nam có thái độ tích cực đối với vấn đề hợp tác cùng phát triển trên biển tại khu vực thực sự có tranh chấp theo luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. 

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang: Lòng tin về quan hệ hai Đảng, hai nước suy giảm bởi tranh chấp biển

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong hội đàm với ông Tập Cận Bình,  cho rằng, những năm gần đây, lòng tin về quan hệ hai Đảng, hai nước trong một bộ phận quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên đã bị suy giảm bởi những tranh chấp, bất đồng giữa hai nước về vấn đề trên biển cũng như việc một số thỏa thuận hợp tác giữa hai nước không được thực hiện đầy đủ. 
Vì vậy, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hai bên cần tăng cường xây dựng tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác, tích cực tìm cách giải quyết thỏa đáng những vấn đề tồn tại. 

Chủ tịch nhấn mạnh: Bất đồng giữa hai nước về vấn đề Biển Đông là thực tế, nhưng quan trọng nhất là hai bên phải tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, kiểm soát tốt tình hình, phải thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận và nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, thông qua đàm phán giải quyết các mâu thuẫn một cách thỏa đáng, không có hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp, không theo đuổi mục tiêu quân sự hóa ở Biển Đông; đảm bảo an toàn hàng hải, hàng không và các hoạt động đánh bắt hải sản bình thường của ngư dân, cùng nhau tạo dựng và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định phục vụ mục tiêu phát triển của cả hai nước và của khu vực. 

Hai bên có thể triển khai thúc đẩy các lĩnh vực, dự án hợp tác trên biển, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tuân thủ Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC), sớm ký Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)... 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đề nghị nghiên cứu vấn đề phi quân sự hóa ở Biển Đông

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Trung Quốc duy trì hòa bình, ổn định và kiểm soát bất đồng trên biển; chân thành và thẳng thắn trao đổi, nghiên cứu vấn đề phi quân sự hóa ở Biển Đông; bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; bảo đảm an toàn cho các hoạt động đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân; tích cực đàm phán phân định đi đôi với hợp tác cùng phát triển ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, sớm đạt kết quả thực chất; nghiêm túc thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán thực chất để xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Xử lý tranh chấp biển phù hợp với luật pháp quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, thời gian qua các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước đã có những tiến triển đáng khích lệ, nhưng thực sự còn chưa tương xứng với nội hàm và tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, cũng còn tồn tại một số vấn đề nếu không được giải quyết thỏa đáng có thể khiến dư luận quan tâm, bức xúc, ảnh hưởng đến sự tin cậy và hợp tác giữa hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo hai nước cần coi trọng việc xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển, trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, vì lợi ích lâu dài của hai Đảng, hai dân tộc. 
Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực không ngừng thay đổi, diễn biến phức tạp, hai nước cần phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết hữu nghị, tăng cường hợp tác cùng có lợi, kiểm soát tốt và xử lý thỏa đáng bất đồng, cùng nhau tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để tập trung hợp tác, phát triển. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình: Sẽ nỗ lực xây dựng COC: 

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng: Hai bên cần nắm vững phương hướng phát triển đúng đắn của quan hệ Trung - Việt; tăng cường tin cậy chính trị, tăng cường đối thoại và hợp tác về ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đẩy mạnh giao lưu nhân văn, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương hữu nghị, cầu đồng tồn dị, kiểm soát bất đồng, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần đóng góp cho hòa bình, phát triển và phồn vinh của khu vực.
Trung Quốc cam kết nỗ lực cùng Việt Nam kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì đại cục quan hệ Trung - Việt và hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Ông Tập Cận Bình đề nghị, hai bên tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, APEC, ASEM, Trung Quốc - ASEAN; Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ nỗ lực thúc đẩy đàm phán, xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), góp phần duy trì hòa bình, thịnh vượng và phát triển của khu vực và thế giới. 

Phát biểu trước các đại biểu quốc hội Việt Nam sáng 6.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh câu nói “Chữ tín là nền tảng để làm bạn”, nhấn mạnh việc tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương hữu nghị, xử lý thỏa đáng các bất đồng. Ông cho rằng sự hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Việt Nam đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định và phồn vinh trong khu vực. Những kinh nghiệm quan trọng này là nền tảng vững vàng phát triển quan hệ Việt – Trung, cũng là cơ sở để xử lý những tồn tại trong quan hệ song phương giữa hai nước.

Dự cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung-Việt lần thứ 16 “Nhân dân Trung Quốc quan niệm rằng, ‘Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân’, tức là cái gì mà mình không chấp nhận không thể ép cho người ta chấp nhận. Trung Quốc không chấp nhận cường quốc tất bá…, cam kết đi sâu hợp tác cùng có lợi và nối kết với các nước xung quanh, trong đó có Việt Nam”. Ông cam kết “mãi mãi là bạn bè đáng tin cậy và đối tác chân thành của các nước đang phát triển”. 

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Bùi Hồng Phúc:  "Trong các cuộc hội đàm, lãnh đạo ta đều đề nghị phi quân sự hóa Biển Đông. Sáng kiến chúng ta đưa ra rất hay, rất thẳng thắn. Nhưng  đây là vấn đề mới, Trung Quốc chưa phản ứng, bình luận gì. Nếu thực hiện được thì rất tốt".