"Chính quyền Ukraina không có khả năng ngăn chặn cuộc nội chiến, nên chúng tôi đề xuất thành lập nhà nước Malorossiya trong giai đoạn chuyển tiếp đến ba năm" - Sputnik dẫn lời ông Zakharchenko nói với phóng viên.

Theo ông Zakharchenko, việc thành lập một nhà nước độc lập mới sẽ giúp ngăn chặn xung đột ở Donbass.

Bộ trưởng phụ trách thu nhập và thuế của DNR, Alexandr Timofeev cho biết, nhà nước Malorossiya sẽ thiết lập là một nhà nước liên bang với quyền tự trị mở rộng, với thủ đô sẽ là Donetsk. Chính quyền trung ương sẽ giữ thẩm quyền các vấn đề ngân sách, quân đội và cơ quan an ninh.

Ông Timofeev cũng nhấn mạnh rằng, sự ra đời của nhà nước mới Malorossiya không mâu thuẫn với Hiệp định Minsk.