"Chúng tôi coi việc phối hợp nỗ lực là vấn đề quan trọng, kể cả giữa định dạng Astana và Qatar, và lý tưởng hơn nữa là với các quốc gia vùng Vịnh khác” – ông Lavrov phát biểu hôm 15.4, theo Sputnik.

Ông cho rằng: Về nguyên tắc, nó sẽ là tối ưu, nếu tất cả các nước bên ngoài có ảnh hưởng đến nhóm này hoặc nhóm vũ trang khác ở Syria, sẽ gửi tín hiệu phối hợp rõ ràng về việc cần phải chấp hành nghiêm chỉnh  chế độ chấm dứt chiến sự phù hợp với các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ định dạng Astana.

“Dĩ nhiên thỏa thuận ngừng bắn không áp dụng cho các tổ chức do Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc xác nhận là khủng bố, bởi về lâu dài, việc các nhóm vũ trang tham gia vào  chế độ ngừng bắn không thuộc IS, hay Al-Nusra, và đó là tiêu chuẩn phân tách giữa họ và những kẻ khủng bố ", - ông Lavrov nói.