Theo Giáo sư John Curtice, nhà khoa học chính trị thuộc Đại học Strathclyde, kiến nghị trên không thể gây rối loạn chính trị lớn trong tương lai, chưa nói tới một cuộc trưng cầu khác. 

Kến nghị với kêu gọi quốc hội Anh "thực thi quy định rằng nếu phiếu ủng hộ ra đi hoặc ở lại mà thấp hơn 60% dựa trên số cử tri đi bầu chưa tới 75% thì có thể có một cuộc trưng cầu dân ý khác. 

"Bao nhiêu người bỏ phiếu ủng hộ ra đi? 17 triệu người. 1 triệu đang so sánh" - ông Curtice nói, và nhắc tới số chữ ký kiến nghị trưng cầu lần 2 vào thời điểm ông trả lời phỏng vấn. 

Trong cuộc trưng cầu hôm 23.6, có 17,4 triệu người đã bỏ phiếu ủng hộ rời khỏi EU, trong khi 16,1 triệu người ủng hộ ở lại, với số cử tri đi bầu là 72,2%. 

Kiến nghị trưng cầu lần 2 được mở trên trang web của quốc hội Anh gần như ngay sau khi có kết quả trưng cầu. Tất cả kiến nghị nào có tên 100.000 chữ ký cần được quốc hội Anh xem xét. 

"Việc ký kiến nghị bây giờ chả hay ho gì. Họ cần làm việc đó trước khi bỏ phiếu. Ngay cả lúc đó, những kiến nghị thế này không phải luôn luôn tốt" - Curtis nói. 

Trưng cầu cũng khiến trên mạng xuất hiện một kiến nghị khác kêu gọi Thị trưởng London 
Sadiq Khan tuyên bố London độc lập khỏi Anh và gia nhập EU, bởi đa số người London bỏ phiếu ủng hộ ở lại.