M60 là loại súng máy cỡ 7,62mm của Hoa Kỳ cùng họ với loại súng máy tầm dài bắn đạn nhọn 7.62 mm NATO.  
Được đưa vào từ năm 1957, nó là loại rất phổ biến, hiện vẫn còn trong trang bị của các nhánh trong Quân đội Hoa Kỳ và quân đội các nước khác. Nó tiếp tục được sản xuất và cải tiến cho mục đích quân sự và mục đích thương mại trong thế kỷ 21 mặc dù nó sẽ bị thay thế dần bởi một số thiết kế mới hơn như M249 và IMI Negev.
Cũng như các loại súng máy khác, M60 sử dụng cơ chế trích khí, sử dụng đạn nạp vào bằng dây, làm mát bằng không khí với một chế độ bắn duy nhất là liên thanh, nòng súng có thể dễ dàng thay đổi. 
Đại liên M60 được thiết kế cho bộ binh với tốc độ bắn 600 viên đạn/phút. Súng được đặt lên nhiều loại giá khác nhau để sử dụng trên thiết vận xa và trực thăng. Tuy nhiên, nó có độ chính xác cao khi đặt trên giá 3 chân.

Thông số kỹ thuật của súng M60 machine:
Khối lượng: 10,5 kg
Chiều dài: 1.077 mm
Cỡ nòng: 7,62 mm
Cỡ đạn: 7.62 × 51 mm NATO
Hộp đạn: 100 viên hoặc dây đạn 300 viên
Nhịp bắn: ~550 viên/phút
Tốc độ bay của đạn: 853 m/s
Tầm bắn hiệu quả: 1.100 m
Tầm bắn lớn nhất: 3.725 m
Trị giá: 7.000 USD