“Chúng tôi sẽ đánh bại Nhà nước Hồi giáo. Chúng tôi luôn nói rằng việc này sẽ mất thời gian”, ông Kerry nói.

Nhà ngoại giao Mỹ nói thêm: “Chúng tôi bắt đầu cuộc chiến chống Al-Qaeda năm 2001 và nó khiến chúng tôi mất một vài năm trước khi có thể loại bỏ Osama bin Laden và các thủ lĩnh khác của nhóm và vô hiệu hóa chúng. Chúng tôi hy vọng làm điều này với Nhà nước Hồi giáo sẽ dễ dàng hơn nhiều và chúng tôi nghĩ có khả năng để thực hiện điều đó”.