Theo nội dung bản kiến nghị công bố trên trang web của Quốc hội Anh, những người khởi xướng kêu gọi chính phủ áp dụng quy tắc, theo đó, nếu số phiếu ủng hộ hoặc chống Brexit ít hơn 60% và số cử tri đi bầu đạt dưới 75%, thì cần tiến hành thêm một cuộc bỏ phiếu nữa.

Cho đến thời điểm này, kiến ​​nghị trên đã nhận được sự ủng hộ của  515.811 người, tức là nhiều hơn gấp 5 lần so với số lượng theo ngưỡng yêu cầu là 100.000 chữ ký.

Trong cuộc trưng cầu về việc Anh ra khỏi Liên minh Châu Âu, những người ủng hộ Brexit đã thắng lợi ở mức tối thiểu. Số người Anh từ chối tư cách thành viên của đất nước trong EU là 51,9% cử tri.