Trong ngày làm việc đầu tiên, hơn 390 đại biểu đại diện các nền kinh tế thành viên APEC cùng một số tổ chức quốc tế và khu vực đã tham dự các cuộc họp, hội thảo và đối thoại chính sách của 8 Nhóm công tác APEC về Phát triển nguồn nhân lực (HRDWG), Ứng phó với tình trạng khẩn cấp (EPWG), Chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG), Đối tác chính sách về khoa học, công nghệ và sáng tạo (PPSTI), Nhóm chuyên gia về sở hữu trí tuệ (IPEG), Nhóm chuyên gia về khai thác gỗ trái phép và thương mại liên quan (EGILAT), Đối thoại hóa chất (CD) và Nhóm di chuyển doanh nhân (BMG).

Tại các cuộc họp và đối thoại, các đại biểu đã thảo luận tích cực về các định hướng hợp tác của các nhóm công tác trong năm 2017, rà soát tiến độ hiệu quả của các sáng kiến, dự án đã được triển khai thời gian qua, đồng thời đề xuất một loạt các biện pháp và sáng kiến mới trong các lĩnh vực hợp tác đào tạo các nhà khoa học trẻ khu vực, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, tạo thuận lợi cho đi lại của các doanh nhân trong khu vực, thúc đẩy thương mại hợp pháp về các sản phẩm gỗ, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng hướng tới tăng trưởng bền vững….

Các đại biểu cũng trao đổi và chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc phát triển nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ cho các nền kinh tế đang phát triển, khuyến khích sử dụng, khai thác và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường sự tham gia của cộng đồng xã hội vào chống tham nhũng… Nhiều dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nền kinh tế thành viên cũng đã được đề xuất để lấy ý kiến của các thành viên, trong đó có các dự án về đối phó với tình trạng khẩn cấp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo…

Về phía Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội thảo "Tăng cường sự tham gia của xã hội vào phòng chống tham nhũng" trong khuôn khổ Nhóm Công tác chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG), nêu bật những chuyển biến tích cực Việt Nam đã đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, đồng thời đề cao sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

Cũng trong buổi sáng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh đã tham dự và phát biểu khai mạc cuộc họp về nâng cao năng lực, sáng tạo và kết nối của Nhóm Đối tác chính sách về khoa học công nghệ sáng tạo (PPSTI). Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Quang Hoài đã chủ trì cuộc họp của Nhóm công tác về ứng phó với tình trạng khẩn cấp (EPWG). Các Bộ, cơ quan của Việt Nam cũng đã chủ động đóng góp nhiều ý tưởng, sáng kiến, góp phần thúc đẩy các quan tâm chung của Việt Nam và khu vực, như sáng kiến về “Phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế đang phát triển APEC”.

Trong những ngày tới, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận nhằm thống nhất các định hướng, ưu tiên hợp tác của các nhóm công tác nêu trên, góp phần vào việc cụ thể hóa các ưu tiên hợp tác của APEC trong năm 2017.

Hội nghị SOM 1 và các cuộc họp liên quan sẽ kéo dài trong 14 ngày, đến hết ngày 3.3. Trong dịp này gồm 56 cuộc họp của 38 ủy ban, nhóm công tác của Diễn đàn APEC.