Sự phản đối này là một hành động cần thiết của Nhà nước Việt Nam, thực hiện chủ quyền lãnh thổ và các quyền chủ quyền liên quan phù hợp với pháp luật quốc tế.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến băn khoăn, phải chăng hành vi nêu trên của Trung Quốc đang có thể giúp Trung Quốc hợp pháp hóa được yêu sách đường “lưỡi bò”, để chiếm hữu gần hết biển Đông? Căn cứ vào luật pháp quốc tế, có thể khẳng định rằng việc in bản đồ Trung Quốc với hình đường “lưỡi bò” lên hộ chiếu cấp cho công dân Trung Quốc không thể giúp Trung Quốc tạo dựng căn cứ để hợp pháp hóa yêu sách đường “lưỡi bò” trên biển Đông.

Trong quan hệ quốc tế, khi nói tới khái niệm “hợp pháp hóa”, các quốc gia đều ứng xử theo hướng: Một hành vi, một yêu sách của một quốc gia chỉ có thể được coi là hợp pháp khi nó phù hợp với các nguyên tắc và quy tắc luật pháp quốc tế, được thừa nhận chung, trên cơ sở thỏa thuận, đồng thuận và không dựa trên sự áp đặt đơn phương của các bên liên quan trong quan hệ quốc tế. Trung Quốc có biết điều này không?

Là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), đang tận dụng nhiều lợi thế về quyền mà luật pháp quốc tế đem lại, Trung Quốc rất biết điều này! Những phát biểu chính thức của giới ngoại giao và lãnh đạo Trung Quốc cũng thể hiện rõ quyết tâm tuân thủ luật pháp quốc tế. Nhưng trên thực tế, Trung Quốc đã không ứng xử như vậy.

Hành vi đơn phương của Trung Quốc để củng cố cho yêu sách đường “lưỡi bò” đã diễn ra nhiều lần: Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá trên các vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam; Trung Quốc đơn phương mời thầu vào các lô khai thác dầu khí nằm hoàn toàn trên vùng thềm lục địa của Việt Nam; và nay, Trung Quốc lại đưa các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam nằm trong đường “lưỡi bò” vào bản đồ lãnh thổ của Trung Quốc!

Cách hành xử của Trung Quốc trên thực tế đang làm mất đi hình ảnh một Trung Quốc nước lớn và văn minh, hình ảnh một Trung Quốc là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.