Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, các điệp viên liên bang và cảnh sát New York City đã liên hệ với các cá nhân trong danh sách để thông báo với họ về việc đăng tải dánh sách nói trên, song đồng thời nhà chức trách cũng cho rằng không có mối đe dọa nào đáng kể. 

Trong một thông báo, Cục điều tra Liên bang cho biết: "Trong khi hành vi chuẩn của chúng tôi là từ chối bình luận về các vấn đề điều tra và hoạt động cụ thể, FBI vẫn thường xuyên thông báo cho các cá nhân và tổ chức về những thông tin thu thập được trong quá trình điều tra mà được xem như có bản chất đe dọa tiềm tàng". 

Danh sách bao gồm tên, địa chỉ, email của các công dân. Một số thông tin có vẻ đã lạc hậu. 

Năm ngoái một nhóm liên quan đến IS cũng đăng tải danh sách mà chúng tuyên bố là tên, địa chỉ, ảnh của 100 thành viên quân đội Mỹ và kêu gọi ám sát họ. 

Nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ hơn 70 cá nhân vì ủng hộ IS kể từ 2013 tới nay.