Các chính trị gia địa phương, các học sinh tuổi thiếu niên và phụ nữ đeo mạng che mặt đã tập trung kín quảng trường chính ở Marawi thuộc miền nam Philippines, một số người giơ cao nắm đấm trong khi các tấm áp phích của Charlie Hebdo bị đốt cháy.

“Những gì đã xảy ra ở Pháp, vụ thảm sát vào Charlie Hebdo là bài học tinh thần cho thế giới, hãy tôn trọng bất cứ tôn giáo nào, đặc biệt là đạo Hồi”, các nhà tổ chức cho biết trong một tuyên bố đưa ra trong cuộc biểu tình kéo dài 3 giờ đồng hồ.

“Tự do ngôn luận không dành để xúc phạm những người đáng kính, và thánh Allah vĩ đại”, tuyên bố nói.