Bộ luật này dự kiến mang tên “Hành động để tạo dựng nền tảng cho hòa bình thống nhất” và sẽ có hiệu lực trong năm nay. 

Hàn Quốc đã có một bộ luật nhằm phát triển quan hệ liên Triều và đạo luật mới này nhằm bổ sung trách nhiệm của chính phủ và chuẩn bị cho tiến trình hòa bình.

Theo nguyên tắc “mở ra một kỷ nguyên thống nhất” trong năm 2015 để đánh dấu kỷ niệm 70 năm bán đảo Triều Tiên bị chia cắt, chính phủ Hàn Quốc cũng lên kế hoạch bồi dưỡng nhân lực phụ trách chuẩn bị việc thống nhất và thành lập lực lượng đặc nhiệm trong mỗi bộ của chính phủ.