"Công việc của họ đặt nền tảng tri thức để thiết kế những chính sách và các thể chế trong nhiều lĩnh vực, từ luật phá sản tới hiến pháp chính trị" - Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết trong tuyên bố về giải thưởng trị giá 8 triệu crown Thụy Điển.

Hart là giáo sư kinh tế Đại học Harvard, còn Holmstrom là giáo sư về kinh tế và quản lý ở Viện Công nghệ Massachusetts.

"Tôi dậy từ 4h40 sáng và tự hỏi, liệu có quá muộn để nghe tin tức về Nobel năm nay hay không, nhưng vừa lúc đó thì chuông điện thoại reo" - Hart viết trên Twitter của ông về giải thưởng.

"Hành động đầu tiên của tôi là ôm vợ, đánh thức con trai tôi dậy".

Nghiên cứu của Hart đã giúp hiểu công ty nào nên sáp nhập và sự pha trộn đúng đắn của việc tài trợ với khi nào các thể chế như trường học nên thuộc sở hữu tư hay công - Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết.

Nghiên cứu của Holmstrom giúp việc lập công thức hợp đồng cho các giám đốc điều hành.

Giải thưởng Nobel Kinh tế, chính thức được gọi là Giải thưởng Sveriges Riksbank trong Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel, được thành lập năm 1968. Nó không nằm trong loạt giải thưởng theo ý nguyện ban đầu của Nobel vào năm 1895.

Trong tuần này Nobel Văn học cũng sẽ được công bố.