Thăm dò ý kiến của Ifop cho biêt, 42% số người được hỏi cho rằng không nên đăng biếm họa nhà tiên tri mà nhiều người Hồi giáo coi là sự xúc phạm. 50% nói họ ủng hộ “giới hạn tự do ngôn luận trên mạng và trên mạng xã hội”.

Tuy nhiên 57% nói rằng, việc phản đối của người Hồi giáo không nên là lý do ngăn cản việc đăng tải các biếm họa đó.

Đa số người được hỏi – tới 81%, ủng hộ tước quốc tịch Pháp của những công dân 2 quốc tịch nào có hành động khủng bố trên đất Pháp.