Trong số 16 công dân chịu lệnh trừng phạt của EU có cựu Tổng thống Viktor Yanukovich vì "sử dụng không đúng công quỹ hoặc tài sản công và liên quan đến việc lạm dụng công quyền". 

Lệnh trừng phạt sẽ kéo dài đến 6.3.2017. 

Cách đây 2 năm, ngày 5.3.2014, EU công bố lệnh trừng phạt chống 18 công dân Ukraina, gồm cả cựu Tổng thống Yanukovich, 2 con trai ông, cựu thủ tướng Nikolai Azarov và những người khác. 

Các biện pháp trừng phạt được đưa ra trong thời hạn 1 năm, trong đó cấm các đối tượng bị trừng phạt được vào EU và phong tỏa tài khoản ngân hàng của họ. 

Trong 2 năm tiếp theo EU có điều chỉnh chút ít trong danh sách đen này - vừa mở rộng và giảm số vị trí bị trừng phạt. 

Cho tới 5.3.2016, danh sách đen nói trên có 17 người kể cả ông Yanukovich. Thời hạn trừng phạt kết thúc ngày hôm nay 6.3.