Kết quả cuộc thăm dò cho thấy, 56% người Ukraina tin rằng đất nước này đang đi sai hướng và chỉ có 20% không thừa nhận quan điểm này.

Ở mỗi khu vực, không tới 28% người dân cho rằng đất nước của họ đang chuyển động đúng hướng, theo cuộc khảo sát của Viện Xã hội học quốc tế Kiev.

Chỉ có 31% người Ukraina nói rằng, họ tin tưởng Tổng thống Petro Poroshenko, và 20% cho biết, họ tin cậy Thủ tướng Arseny Yatsenyuk. Trong khi đó, có tới 62% số người được hỏi cảm thấy không tin tưởng ở tổng thống.

Về chính sách đối ngoại, 49% người Ukraina nhận định đất nước này cần có quan hệ gần gũi hơn với Châu Âu, chỉ có 8% ủng hộ mối quan hệ thân thiết hơn với Nga.

Tuy nhiên, 19% người dân tin rằng, Ukraina nên xây dựng mối quan hệ mật thiết hơn với cả Châu Âu và Nga.

14% số người được hỏi cho rằng, Ukraina không nên đến gần hơn với cả Châu Âu hoặc Nga. 64% người dân Ukraina khẳng định thái độ tích cực hoặc rất tích cực với các nhà lãnh đạo Châu Âu, và với giới chức Mỹ tỉ lệ này là 54%, theo kết quả cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 12-26.9.

Chỉ có 12% người Ukraina có thái độ tích cực với giới lãnh đạo Nga, trong khi 68% có thái độ tiêu cực.

VIDEO XEM THÊM: Liên hợp Quốc cảnh báo về tình trạng lạm dụng nhân quyền ở khu vực đông nam Ukraina.