Ngày cuối tuần, nếu có thời gian, Nhà vua và Hoàng hậu chơi tennis, môn thể thao yêu thích của mình.

Xem video: Cuộc sống đời thường của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản. Nguồn: Bộ Ngoại giao Nhật Bản.