Ông Arreaza giữ chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ từ năm 2010.

Ông cũng là một trong những trợ lý thân cận của cố Tổng thống Chávez lúc sinh thời cùng với ông Nicolas Maduro, Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello và Ngoại trưởng Elias Jaua.

Cũng tại lễ nhậm chức, ông Nicolás Maduro cho biết sẽ “trung thành tuyệt đối với Tư lệnh Hugo Chávez” và bảo đảm thực hiện hiến pháp “với bàn tay rắn chắc” của một dân tộc sẵn sàng đấu tranh vì tự do.

Ông Maduro đồng thời đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) triệu tập cuộc bầu cử tổng thống mới ngay lập tức theo đúng quy định của hiến pháp.