Chủ tịch Nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản.
Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu đang có chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam lần đầu tiên, từ ngày 28.2 đến 5.3.
Các em thiếu nhi chào đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản.
Đội danh dự trong lễ đón Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hội kiến với Nhà vua Akihito.