Ban lãnh đạo của Cuba hiện nay bao gồm cả những người tuổi 70 -90 của thế hệ cách mạng Cuba 1959, vì thế việc yêu cầu họ nhường bước là rất cấp thiết.

Chính chủ tịch Raul Castro đã 84 tuổi và ông sẽ nghỉ hưu trong vòng 2 năm nữa theo dự định.

Nhà lãnh đạo Cuba nói rằng giới hạn tuổi là cần thiết thiết để "trẻ hóa có hệ thống toàn bộ các vị trí lãnh đạo đảng".

Reuters cho biết: Bình luận của ông Castro đưa ra tại hội nghị đã vấp phải sự im lặng. Đáp lại sự im lặng đó, ông nói: "Đừng nghĩ rằng ta không thể ở trong ban lãnh đạo đất nước thì ta không thể làm gì". Ông gợi ý các nhà lãnh đạo hãy nghỉ ngơi và chăm sóc con cháu.

Thế hệ trẻ trong Đảng Cộng sản Cuba gần đây đã chỉ trích việc chậm thực thi các cải cách kinh tế trong 5 năm qua cũng như việc thiếu minh bạch trong hoạt động của đảng.

Raul Castro cũng đề xuất hạn chế tuổi tối đa là 60 để gia nhập Đảng Cộng sản. Ông cho biết những thay đổi sẽ đồi hỏi trưng cầu ý dân theo hiến pháp trong những năm tới.

Theo ông, giới hạn tuổi cũng áp dụng cho cả các cơ quan nhà nước và chính phủ khác.

Trong bài phát biểu 2 tiếng đồng hồ, ông cũng bảo vệ các hoạt động kinh tế tư nhân quy mô nhỏ mà hiện giờ đã được phép ở Cuba, nói rằng các hoạt động này "không chống chủ nghĩa xã hội hoặc cách mạng", và chính những người Cuba trong các xí nghiệp tư nhân là "những người cách mạng và yêu nước".

Về quan hệ với Mỹ, Chủ tịch Castro nhắc lại việc cải thiện quan hệ và cho biết ông sẵn sàng hợp tác với Mỹ, nhưng cũng nhấn mạnh những yêu cầu ông đặt ra, trong đó có việc chấm dứt lệnh cấm vận và trả lại căn cứ hải quân Guantanamo cho Cuba kiểm soát.