Theo thông báo của Bộ phận báo chí Điện Kremlin, đã có chỉ thị phê duyệt kế hoạch các phương án tổ chức nhân sự về việc thành lập các cơ quan hành pháp khu vực và liên bang tại nước Cộng hòa Crưm và thành phố Sevastopol.

Lệnh của tổng thống được trao cho Thủ tướng Dmitry Medvedev và bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, FSB,  Cơ quan Liên bang thi hành án FSIN, Cơ quan Thừa phát lại liên bang FSSP, Cục Bảo vệ liên bang FSO, Tổng cục các Chương trình đặc biệt của tổng thống, Cơ quan Kiểm soát tài chính Nga và Bộ Ngoại giao.

 “Báo cáo phải trình sau hai tuần nữa, tiếp đó sẽ là mỗi tháng” - văn bản chỉ thị nêu rõ.