Vyacheslav Ponomarev - Thị trưởng được người dân Slavyansk bầu - cho biết, những phần tử cực đoan đã bắn vào những người không mang vũ khí, không phải ở một chốt cản, mà ở trên một con đường ở giữa làng.

"Những người dân tay không chặn nhóm tay súng Right Sector, tiến đến gần và cố gắng nói chuyện với họ. Đáp lại họ là đạn súng tự động", ông nói.

Dân làng đã cố gắng để ngăn chặn các tay súng Right Sector tiến về phía Slavyansk, nơi đang có chiến đấu khốc liệt giữa các dân quân và các đơn vị quân đội chính quy Ukraina. Người dân địa phương đã tạo thành một hàng rào sống trên đường để ngăn chặn xe tải và xe bọc thép.

Một số dân làng tách khỏi hàng rào sống đó, tiến đến gần và khuyên các tay súng nên bắn đạn lên trời rồi quay về. Tuy nhiên, sau nhiều loạt bắn chỉ thiên, các tay súng quay vũ khí xả đạn vào những người dân tay không.