“Các tàu trước đây treo cờ Ukraina sẽ không được tự động đưa vào Hạm đội Biển Đen của Nga cho đến khi đã trải qua cuộc kiểm tra kỹ thuật và chúng ta có thể xác định, tàu nào có đủ khả năng gia nhập đội tàu và tàu nào sẽ bị cắt giảm” - nguồn tin trên cho hay.

Cũng theo nguồn tin này, các chuyên gia của hải quân Nga và các xưởng đóng tàu của Hạm đội Biển Đen chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ thuật cho các tàu của Ukraina trước khi gia nhập hạm đội này.