Ông Dedi Mulyadi, người đứng đầu huyện Purwakarta, cho biết, quy định trên nhằm bảo đảm những quy tắc đạo đức trong xã hội và bảo vệ thanh thiếu niên trước tình trạng mang thai ngoài ý muốn.