Tất cả những điều chỉnh này đều khác biệt với người tiền nhiệm. Chúng cho thấy ông Donald Trump chủ ý tập trung hàng đầu và nhiều nhất vào đối phó Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và những lực lượng, phần tử Hồi giáo cực đoan ở Syria, bằng cách gây dựng liên minh đa quốc gia ở bên ngoài và sử dụng SDF ở bên trong Syria làm đội quân chính. Chúng cũng cho thấy ông Donald Trump không coi trọng và ưu tiên mục tiêu thay đổi thể chế chính trị và lật đổ Tổng thống Syria Bashir al-Assad như người tiền nhiệm là Barack Obama.

Và chúng cũng cho thấy ông Donald Trump nhận thức được rằng, sự can thiệp quân sự trực tiếp của Nga vào chiến sự ở Syria, và sự thắng thế về quân sự của liên quân giữa Syria và Nga đã làm chiến lược của ông Obama về Syria bị phá sản, phe cánh của ông Assad ở Syria không những không bị lật đổ mà còn ngày càng vững mạnh thêm. Nga mở đường cho nhiều đối thủ khác của Mỹ như Iran hay Hezbollah ở Lebanon gây dựng vai trò quân sự và ảnh hưởng chính trị ở Syria. Nhận thức mới có lẽ quan trọng và quyết định nhất đối với ông Donald Trump là vấn đề ở Syria, dù là chống khủng bố, tiêu diệt IS, quyết định số phận chính trị của ông Assad hay tương lai cho đất nước này, thì Mỹ chỉ có thể giải quyết được nếu hợp tác với Nga chứ không phải bằng cách đối đầu Nga.

Ông Donald Trump tìm kiếm chiến lược mới cho Syria không phải chỉ vì muốn có chiến lược riêng khác với người tiền nhiệm, hay lật ngược chính sách của người tiền nhiệm như thể hiện trên nhiều phương diện chính sách của chính quyền mới ở Mỹ, mà còn vì trên thực tế không có sự lựa chọn nào khác. Có bớt tham vọng và thêm thực tế để kịp thời điều chỉnh chiến lược và chính sách, thì ông Donald Trump mới tránh được cái kết cục “xôi hỏng bỏng không” đối với Mỹ ở Syria.

Ở Mỹ và các nước đồng minh quân sự của Mỹ, sự điều chỉnh này của ông Donald Trump được coi là nhượng bộ của ông đối với Nga và thắng lợi của Nga, là bước lùi chiến lược. Có thể như thế thật. Nhưng nếu tiếp cận theo cách có chịu bỏ bớt thì mới có thể giữ được những gì đang có, có tìm cách hợp tác và liên thủ với Nga thì mới có thể cứu vãn được những gì còn có thể cứu vãn được đối với Mỹ ở Syria, thì sẽ thấy việc không để tình cảm lấn át lý trí trong chuyện này thức thời và thực dụng như thế nào đối với ông Donald Trump.