Báo cáo cho biết, từ cuối năm 2014, các báo cáo tình báo cuối cùng do CENTCOM công bố đã trái ngược với các đánh giá nội bộ ban đầu do chính các nhà phân tích của CENTCOM đưa ra. 

"Thực tế trên thực địa không phù hợp với những gì mà tình báo nói bên ngoài Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ" - Hạ nghị sĩ Mike Pompeo, thành viên của một lực lượng đặc nhiệm soạn thảo báo cáo trên cho biết. 

Lực lượng đặc nhiệm được các chủ tịch của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Tiểu ban chuẩn chi và Tiểu ban tình báo Hạ viện thành lập, sau khi có khiếu nại từ một chuyên gia phân tích cấp cao ở CENTCOM, tố cáo rằng thông tin tình báo đã bị thao túng. 

"Có nhiều bằng chứng cho những chuyên gia lành nghề thuộc bộ phận phân tích của CENTCOM đã làm tốt công việc của họ và miêu tả chính xác những gì xảy ra trên thực địa thế nào, nhưng khi thông tin đó được chuyển lên những cấp rất cao thì thông tin đã bị thay đổi" - nghị sĩ Pompeo cho biết. 

Song đó không phải là thông tin mật. 

Lực lượng đặc nhiệm còn phát hiện ra rằng các tuyên bố với công chúng của CENTCOM tích cực hơn nhiều so với các sự kiện trên thực địa. 

Tuy nhiên không có bằng chứng cho thấy Nhà Trắng ra lệnh thay đổi các thông tin tình báo đó. 

Lực lượng đặc nhiệm này đang tiếp tục cuộc điều tra cùng với một cuộc điều tra riêng rẽ khác do Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng thực hiện.