Ông Yuan  nói rằng các trường đại học cần tăng cường quản lý về hệ tư tưởng, đặc biệt trong sách giáo khoa, tư liệu giảng dạy và các giờ giảng. Những bình luận phê phán sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phỉ báng chủ nghĩa xã hội, vi phạm hiến pháp pháp luật Trung Quốc không được xuất hiện hoặc giới thiệu trong trường đại học.

Các giáo sư phải tăng cường quản lý việc sử dụng sách giáo khoa và tư liệu giảng dạy mang về trực tiếp từ các nước phương tây.

Các giáo sư cũng không được phàn nàn, than thở về những buồn phiền, không hài lòng riêng tư trong giờ để tránh truyền những tư tưởng tiêu cực cho sinh viên.

Bộ trưởng Yuan kêu gọi các trường đại học giảng dạy một cách tích cực thông qua làm việc chăm chỉ, các giáo viên vững vàng và giữ lập trường chính trị, pháp lý, đạo đức.

Phát biểu của ông được đưa ra tại một hội nghị về giáo dục, trong đó có sự tham dự của các quan chức giáo dục địa phương từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô, các quan chức hàng đầu các trường Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh hoa, Đại học Vũ Hán, Đại học Sơn Đông và Đại học Hạ Môn.

Năm ngoái, tòa án Trung Quốc đã kết án tù chung thân với Ilham Tohti, một cựu giáo sư đại học Minzu ở Bắc Kinh, sau khi khép ông này tội ly khai, gieo rắc các tư tưởng ly khai trên mạng và trong sinh viên của ông.