Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình trưng cầu ý kiến trong và ngoài Đảng của BCH Trung ương Đảng Cộng sản TQ khóa 17 về dự thảo báo cáo tại Đại hội 18, cũng như tình hình trưng cầu ý kiến trong nội bộ đảng về dự thảo sửa đổi “Điều lệ Đảng Cộng sản TQ”. Hội nghị quyết định, căn cứ vào ý kiến thảo luận lần này, sau khi tiến hành sửa đổi sẽ đệ trình hai dự thảo văn kiện nói trên lên Hội nghị T.Ư 7 khóa 17 tổ chức ngày 1.11 để tiếp tục thảo luận, trước khi đệ trình lên Đại hội 18 (dự kiến diễn ra ngày 8.11).

Hội nghị Bộ Chính trị T.Ư Đảng Cộng sản TQ cho rằng Đại hội 18 là một kỳ đại hội rất quan trọng, được triệu tập trong thời kỳ then chốt xây dựng toàn diện xã hội khá giả, cải cách mở cửa theo hướng sâu rộng, đẩy nhanh chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế...

Theo hội nghị, toàn đảng cần giương cao ngọn cờ CNXH đặc sắc TQ, lấy lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng “Ba đại diện” làm chỉ đạo, quán triệt quan điểm phát triển khoa học, giải phóng tư tưởng, cải cách mở cửa, tập trung sức mạnh, giải quyết khó khăn, kiên định con đường CNXH đặc sắc TQ, phấn đấu xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

* Ngày 23.10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội TQ đã khai mạc phiên họp thứ 29 khoá XI kéo dài trong 4 ngày tại Bắc Kinh, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc. Chương trình nghị sự của phiên họp lần này là tiếp tục xem xét một số dự thảo luật sửa đổi, như Luật Y tế, Luật về Quỹ đầu tư chứng khoán, Luật Nhà giam, Luật Bưu chính.

Ngoài ra, phiên họp cũng xem xét một số dự thảo nghị quyết do quốc vụ viện (chính phủ) đệ trình phê chuẩn. Phiên họp còn xem xét báo cáo của một số uỷ ban của quốc hội, đặc biệt là báo cáo của Uỷ ban Thẩm tra tư cách đại biểu UBTV quốc hội về tư cách đại biểu cá biệt; xem xét các trường hợp bổ nhiệm và miễn nhiệm.