Một số nhà lãnh đạo được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm: Ông Tập Cận Bình- 59 tuổi, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XVII, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương; ông Lý Khắc Cường- 57 tuổi, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa XVII, Phó Thủ tướng; ông Vương Kỳ Sơn- 64 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XVII, Phó Thủ tướng; ông Trương Đức Giang- 66 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XVII, Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh;

Ông Lưu Vân Sơn- 65 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương; ông Uông Dương- 57 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông; ông Du Chính Thanh- 67 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XVII, Bí thư Thành ủy Thượng Hải; ông Trương Cao Lệ- 66 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XVII, Bí thư Thành ủy Thiên Tân; ông Lý Nguyên Triều- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XVII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Lưu Diên Đông- 67 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XVII, Ủy viên Quốc vụ.

Ông Vương Kỳ Sơn cũng được bầu vào Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa XVIII.

Theo kế hoạch, Ban Chấp hành Trung ương khóa XVIII sẽ họp phiên đầu tiên vào sáng 15.11 và tiến hành bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.

Ông Tập Cận Bình được dự kiến sẽ trở thành tổng bí thư và chủ tịch mới của đất nước đông dân nhất thế giới. Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường được cho là sẽ trở thành thủ tướng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau đại hội.

Tuyên bố chính thức các vị trí lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ được công khai vào ngày 15.11. Trong ngày này, đại hội cũng sẽ công bố quyết định ông Hồ Cẩm Đào tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương, hay sẽ bàn giao cho ông Tập Cận Bình.