Đứng thứ hai là bà Andrea Leadsom, Bộ trưởng Năng lượng, nhận được 66 phiếu ủng hộ. Các vị trí tiếp theo dành cho các ứng viên khác là ông Michael Gove, Bộ trưởng Tư pháp (48 phiếu), Stephen Crabb, Bộ trưởng Lao động, Hưu trí với 34 phiếu. Người nhận được ít phiếu nhất, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Liam Fox, được 16 phiếu.

Theo quy định, ứng viên nhận được ít phiếu nhất sẽ bị loại ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Ngay sau khi nhận được kết quả dẫn đầu bà Theresa May nói bà "hài lòng" và "cảm ơn các đồng nghiệp" đã tín nhiệm và bầu bà.

Còn ông Liam Fox cho hay ông "thất vọng vì không thể đi tiếp", nhưng ông cũng nói "ông đã không tiếc về việc tham gia cuộc tranh cử".

Các vòng bỏ phiếu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 7.7 và 12.7 tới khi chọn được hai người có số phiếu cao nhất.

Hôm 4.7, các ứng viên đã có cơ hội trình bày cương lĩnh hành động của mình để thành lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ trong một cuộc họp ở Quốc hội. 

Trong cuộc họp này, bà May đã lặp lại quan điểm của bà rằng tình trạng của công dân EU hiện sống ở Anh sẽ là một phần trong quá trình thương thuyết trước khi Anh rút khỏi EU. 

Còn các ông Gove, Fox, bà Leadsom và ông Crabb, đều nói quyền ở lại Anh của công dân EU phải được bảo hộ.