Phát biểu tranh cử tại Warren, bang Michigan tối qua, bà tập trung nêu lên các luận điểm về chính sách kinh tế của mình, ngược lại với các quan điểm của đối thủ Donald Trump. 

Bà nói rằng bảo vệ lợi ích của Mỹ không đòi hỏi người Mỹ "cắt đứt quan hệ với thế giới", nhưng bà sẽ chống lại các hiệp định thương mại làm suy yếu vị thế của nước Mỹ. 

"Thông điệp của tôi với từng công nhân ở Michigan và khắp nước Mỹ là: Tôi sẽ ngăn cản bất kỳ thỏa thuận thương mại nào làm mất việc làm và giảm lương, kể cả TPP" - bà nói. "Tôi chống lại nó bây giờ, tôi sẽ chống lại nó sau bầu cử, và tôi sẽ chống lại nó với tư cách tổng thống". 

Bà cũng có giọng điệu cứng rắn với Trung Quốc và cam kết sẽ không nhẹ thay với Bắc Kinh, cho rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới "đã tung hứng cả hệ thống" quá lâu. 

"Tôi sẽ đứng lên đối mặt Trung Quốc và bất kỳ ai định lợi dụng công nhân và các công ty Mỹ". 

Bà cũng chỉ trích ông Trump muốn khởi động chiến tranh thương mại với Mỹ và Trung Quốc. 

"Câu trả lời phải là làm sao để thương mại hoạt động vì chúng ta, chứ không phải chống lại chúng ta".