Đây là kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos, kết hợp với phân tích các kịch bản bầu cử khác nhau. Theo kết quả, bà Clinton hiện đánh bại ông Trump về phiếu phổ thông với 6% và dẫn trước ở 19 bang, bao gồm hầu hết các bang đông dân cư và có ảnh hưởng lớn đến kết quả bầu cử.

Hiện tại, bà Clinton giành được ít nhất 268 phiếu của cử tri đoàn (Electoral College) - những lá phiếu quyết định để bầu tổng thống Mỹ. Theo kết quả thăm dò, ước tính cựu ngoại trưởng sẽ giành chiến thắng bằng 108 phiếu đại cử tri vượt trội so với Donald Trump.

Ông Trump sẽ thắng ở ít nhất 21 bang, trong đó nhiều bang có dân số nhỏ, với tối thiểu là 179 phiếu đại cử tri.

Tuy nhiên, kết quả trên chỉ là thăm dò, và vẫn còn 10 tuần nữa mới đến kỳ bầu cử thật sự. Từ nay đến đó, mọi chuyện có thể thay đổi. Hai ứng viên đang ngang bằng nhau ở 8 bang, trong đó có Pennsylvania, Michigan và North Carolina.

Quy mô thăm dò quá nhỏ để có thể xác định ai là người chiến thắng ở Alaska, Wyoming và Washington D.C. Tuy nhiên, ông Trump cần thắng ở 21 bang hiện tại, và thắng ở tất cả những bang "toss-up" (ngang ngửa) còn lại để có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Đó là một thách thức lớn với ứng viên này.

Đại diện chiến dịch tranh cử của cả bà Clinton và ông Trump đều chưa đưa ra bình luận gì về kết quả thăm dò nói trên.