Tờ The Age đưa tin, nhân viên Bộ đã được sơ tán và một đội phản ứng bom đã được huy động sau khi gói vật phẩm trên được tìm thấy tại  căng-tin dành cho nhân viên. 

Cảnh sát cho biết trong 1 tuyên bố rằng, “khoảng 13h45, văn phòng cảnh sát ACT nhận được báo cáo về 1 gói vật phẩm khả nghi tại DFAT”.

“Việc sơ tán đang được triển khai tại DFAT và các con đường đang được phong tỏa. Các nhân viên của đội phản ứng bom AFP cũng đã được triển khai”, theo cảnh sát.