Nổi tiếng với biệt danh "Mongo", ông Ramon Castro thích trồng cây và nuôi gia súc hơn là sống cuộc đời chính trị như hai em trai Fidel và Raul Castro.

Fidel kém ông Ramon hai tuổi và giống ông nhất trong số các anh em. Ramon, Fidel và Raul là con thứ hai, ba, tư của ông Angel Castro và bà vợ hai Lina Ruz. Ông Angel có hai người con khác từ cuộc hôn nhân trước.

Cả ba anh em Castro theo học trường Công giáo La Mã ở phía đông Cuba. Thuở nhỏ, các ông thường bị thầy giáo phàn nàn về những trò đùa và gây gối.

Lớn lên một chút, Fidel và Raul đến Havana để học tiếp và theo đuổi cuộc cách mạng lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista, người nắm quyền sau một cuộc đảo chính năm 1952.

Chỉ còn ông Ramon vẫn ở lại làng Brian ở phía đông Cuba, giúp bố kinh doanh. Tuy nhiên, ông Ramon vẫn liên lạc với các em mình. Ông viết thư cho Fidel từ trong tù, khi ông và Raul bị bắt vì cuộc tấn công bất thành năm 1953 vào doanh trại quân đội.

Sau thắng lợi của cách mạng Cuba năm 1959 và Fidel lên nắm quyền, ông Ramon làm tư vấn cho Bộ Nông nghiệp và Đường mía Cuba. Đầu những năm 1960, ông giám sát việc sản xuất đường ở miền đông Cuba.

Ramon thành lập một số công ty nhà nước để vận chuyển mía và sản xuất cam. Ông cũng tham gia nghiên cứu nông nghiệp.

Ramon là một trong những thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Cuba và từng giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đời tư của Ramon ít được biết đến ngoài thông tin ông sinh ngày 14.10.1924, đã kết hôn và có ít nhất hai con trai Ramon Omar Castro và Angel Castro.