Theo BBC, điểm quan trọng nhất bà May nêu ra là Anh chắc chắn sẽ rời khỏi EU. Tuy nhiên, bà May nhấn mạnh "Anh rời EU nhưng không rời khỏi Châu Âu" và nêu ra 12 mục tiêu cho quá trình rút khỏi EU.

Theo đó, các điểm chính trong nghị trình Brexit của bà Theresa May bao gồm:

- Anh sẽ kiểm soát biên giới và không chấp nhận tự do đi lại và cư trú theo cách của EU.

- Luật Châu Âu và các nghị định đã tồn tại sẽ được đưa vào hệ thống luật Anh.

- Nghị viện Anh sẽ có quyền bỏ phiếu về thỏa thuận cuối cùng khép lại quá trình Brexit.

- Công dân các nước EU tiếp tục được hoan nghênh tại Anh.

- Anh ra khỏi thị trường chung Châu Âu.

- Tòa Công lý Châu Âu sẽ không có quyền phán xử với Anh.

- Anh sẽ tìm kiếm các hiệp định thương mại trên thế giới.

Mặc dù bà May cam kết làm việc hết mình với các đối tác thuộc EU để "có thương mại tự do" nhưng Anh "sẽ không còn nằm trong thị trường chung Châu Âu". Tuy nhiên, bà May nói Anh tìm kiếm một thỏa thuận về thuế quan với 27 nước còn lại trong EU.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậy, là đồng minh đầy ý nguyện, và bạn bè thân thiết. Chúng tôi muốn mua hàng hóa của các bạn và bán cho các bạn hàng hóa của mình. Chúng tôi muốn trao đổi thương mại với các bạn càng tự do thoải mái bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, và hợp tác với bất cứ ai để tạo môi trường an toàn cho tất cả, để có mối giao hảo tiếp tục thật thịnh vượng" - bà May nói với 27 nước còn lại trong EU.

Dự kiến bà May sẽ chính thức kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon trước ngày cuối cùng của tháng 3.2017, mở đường cho quá trình đàm phán này.