Những người bị khai trừ bao gồm: Phó Tư lệnh Đại Quân khu Thành Đô Dương Kim Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Thắng, nguyên chủ nhiệm Ủy ban quản lý và giám sát tài sản nhà nước Tưởng Khiết Mẫn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí Trung Quốc Vương Vĩnh Xuân, Bí thư Quảng Châu Vạn Khánh Lương, nguyên Bí thư Tứ Xuyên Lý Xuân Thành.

Ông Tưởng, ông Vương và 2 ông Lý đều có dính líu đến sự sụp đổ chính trị của ông Chu Vĩnh Khang, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, 71 tuổi.

Hội nghị cũng đưa 3 thành viên mới vào danh sách Ủy ban Trung ương ĐCSTQ để thay thế cho những thành viên cũ bị khai trừ, bao gồm: Mã Kiến Đường, Vương Tác An, Mao Vạn Xuân.

Ông Mã là Cục trưởng Cục thống kê quốc gia. Ông Vương là Cục trưởng cục tôn giáo nhà nước. Còn ông Mao là quan chức tỉnh ủy tỉnh Thiểm Tây. Ba ông này thay thế cho 3 ông Lý Đông Thắng, Tưởng Khiết Mẫn và Dương Kim Sơn.

Xem thêm clip: Trung Quốc mở rộng điều tra phe cánh Chu Vĩnh Khang.