Bà Tô Minh Châm – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện cho biết: Hưởng ứng các chương trình xã hội, từ thiện năm 2013, Công đoàn Bệnh viện đã vận động toàn thể đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ các Quỹ: Vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai và hỗ trợ ngư dân trong chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”.

Kết quả, ngoài số tiền 9.000.000 đồng ủng hộ qua Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa; Công đoàn Bệnh viện đã chuyển hơn 158.000.000 đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh Miền Trung bị lũ lụt và hơn 9.000.000 đồng tới Quỹ Vì người nghèo.