Dự lễ khánh thành có ông Lê Ngọc Bảo - Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng CSXH; ông Đoàn Văn Khải - Chủ tịch CĐ Ngân hàng CSXH; đại diện CĐ cơ sở Ngân hàng CSXH tỉnh Lạng Sơn cùng lãnh đạo UBND huyện, các ban, ngành liên quan của huyện Bắc Sơn, thầy cô giáo và các em học sinh của điểm trường.

Với sự đóng góp, hỗ trợ 500 triệu đồng từ đoàn viên CĐ Ngân hàng CSXH, công trình điểm trường mầm non thôn Nà Yêu được khởi công từ cuối năm 2016, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với 2 phòng học kiên cố, các điều kiện phục vụ việc dạy và học được đảm bảo.

Việc đưa công trình trên vào sử dụng mang ý nghĩa xã hội lớn, đặc biệt là với xã miền núi còn nhiều khó khăn như Tân Lập. Do đó, việc đảm bảo một điểm trường có điều kiện vật chất đầy đủ cho con em học tập dường như là trăn trở của không ít người dân cũng như các cơ quan, ban ngành địa phương. Điểm trường mới sẽ góp phần tạo một bước đệm quan trọng cho các cháu từ ngày đầu tiên đến trường, ươm mầm tương lai cho các cháu học các cấp cao hơn.

Cùng với điểm trường Nà Yêu, trong những năm qua, CĐ Ngân hàng CSXH còn trực tiếp cũng như phối hợp với các cơ quan, đơn vị đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng khác tại tỉnh Lạng Sơn. Qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn.